Zawór parowy

Kontrola szczelności zamkniętego zaworu parowego.