Kontakt

„PROENSER CHYLIŃSKA” Sp. z o.o
Siedziba spółki: 82-500 Kwidzyn, ul. Lotnicza 1
tel.: 607 138 191, 695 927 487

E-mail: alicja.chylinska@proenser.com

Spółka wpisana do KRS w Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod numerem: 0000223290

NIP: 5811842675 REGON: 193102268
Kapitał zakładowy: 125 000 zł

Prezes spółki: Alicja Chylińska-Jarocka