Kontakt

„PROENSER CHYLIŃSKA Sp. z o.o”
Siedziba spółki: 82-500 Kwidzyn, ul. Lotnicza 1
tel.: +48 55 279 8514,
fax.: +48 55 279 8470,
tel kom.: 695927487

E-mail: lilia.chylinska@proenser.com

Spółka wpisana do KRS w Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod numerem: 0000223290

NIP: 5811842675 REGON: 193102268
Kapitał Zakładowy 125 000 zł

Prezes Spółki: Lilia Chylińska