O firmie Proenser

Spółka Proenser Chylinska sp. z o.o. powstała w grudniu 2004 roku na bazie pracowników komórki diagnostycznej. Zespół posiada długoletnie doświadczenie w pomiarach i analizie drgań maszyn i urządzeń wirnikowych, w osiowaniu wszystkich rodzajów sprzęgieł i wyważaniu wirników w łożyskach własnych. Uczestniczył w odbiorach nowych i remontowanych maszyn oraz nadzorował remonty i modernizacje ważnych urządzeń technologicznych. Oprócz doświadczenia i wiedzy posiadamy niezbędny sprzęt do diagnostyki wibroakustycznej i wspomagający prace inżynierskie.