Usługi Inżynierskie

Oferujemy specjalistyczne usługi inżynierskie typu:
– profesjonalny nadzór inżynierski w trakcie realizacji nowych inwestycji , remontów, modernizacji i eksploatacji.
– osiowanie wstępne i na gotowo wszystkich typów sprzęgieł.
– ustawianie wlewu, poziomowanie stołu sitowego , osiowanie wałów, wałków prowadzących oraz cylindrów maszyn papierniczych.
– wyważanie wirników w łożyskach własnych.

Wykonujemy inne usługi inżynierskie jak:
– ekspertyzy techniczne,
– analizy przyczyn źródłowych awarii,
– opracowywanie standardów technicznych odnośnie wyważania, złożonego osiowania, wykonawstwa nowych podzespołów.
– specjalistyczne szkolenia z zakresu diagnostyki dla przyszłych specjalistów ds. diagnostyki jak i dla służb technologicznych i utrzymania ruchu.
– rozwiązywanie bieżących problemów eksploatacyjnych.