Diagnostyka łożysk tocznych i ślizgowych, diagnostyka silników, turbosprężarek, turbozespołów

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze diagnostycznej typu off-line rejonów technologicznych jak : maszyny papiernicze wraz z przygotowaniem masy, celulozownie, wydziały energetyczne, makulaturownie i inne. Obsługa ta polega na pomiarach i analizie drgań wytypowanych maszyn i urządzeń technologicznych z ustaloną częstotliwością i raportowaniu w przypadku zmian trendów, przed każdym postojem technologicznym lub w innym uzgodnionym terminie. Raport zawiera informacje o przyczynach pogorszenia stanu technicznego oraz o sposobie naprawy.

Oferujemy kompleksową obsługę diagnostyczną systemów monitorowania on-line od wdrożenia systemu do administrowania baz danych.

Wykonujemy doraźne usługi diagnostyczne typu:
– ocena stanu technicznego eksploatowanych urządzeń typu: turbozespoły, turbosprężarki, turbossawy, młyny, oraz innych maszyn i urządzeń wirnikowych.
– ocena poprawności montażu nowo instalowanych maszyn i urządzeń wirnikowych
– ocena poprawności remontu maszyn i urządzeń wirnikowych
– pomiary pulsacji w układach wlewowych maszyn papierniczych.
– pomiary nieszczelności zewnętrznych i wewnętrznych w instalacjach sprężonego powietrza, w układach olejowych parowych i próżniowych.

Do wykonania oferowanych usług posiadamy niezbędny sprzęt jak:
– analizatory wielokanałowe do analizy drgań , hałasu i pomiarów ciśnień.
– analizatory jednokanałowe do analizy drgań i wyważania w łożyskach własnych.
– zbieracze danych