Przemysłowe pomiary termowizyjne

Świadczymy usługi w zakresie badań termowizyjnych budynków i urządzeń, takie jak:

 • Badanie stanu izolacji budynku.
 • Badanie stopnia zawilgocenia.
 • Lokalizacja mostków cieplnych.
 • Badanie zawilgocenia dachów.
 • Badanie uszczelnienia kominów.
 • Określanie punktu rosy.
 • Lokalizowanie błędów konstrukcyjnych w budynkach.
 • Lokalizowanie ogrzewania podłogowego.
 • Lokalizowanie nieszczelności rur z ciepłą wodą, wycieków.
 • Wykrywanie wadliwych urządzeń mechanicznych – przegrzewanie.
 • Przeglądy instalacji elektrycznej, złączy, tablic, rozdzielni.
 • Badanie rozdzielni elektrycznych, transformatorów.
 • Kable, przewody elektryczne, linie przesyłowe, trakcje.
 • Inne zastosowania wymagające przedstawienia rozkładu temperatur.
 • Badania przed i po wykonawcze.
 • Badanie termowizyjne nieruchomości przed zakupem.

Przykładowe termogramy: